close X

Diagnoza Betty

Po nieudanej wyprawie na ryby Betty i Oliver muszą sobie wyjaśnić niektóre sprawy. Natomiast doktor Stern i Hanna ponownie zbliżają się do siebie. Pacjentka kliniki, która pojawia się na szpitalnych nagraniach video, zaskarża klinikę. Dyrektor szpitala prosi Betty, żeby odnalazła osobę odpowiedzialną za feralne filmy. Dla Betty to kłopotliwe zadanie, ponieważ wie, że ich autorką jest Avy.

Diagnoza Betty

Wróć