close X

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników naszego serwisu: www.romance-tv.pl, Romance TV Polska Sp. z o.o. publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuję o sposobie w jaki dane przekazane przez Użytkowników serwisu są gromadzone, przetwarzane, zabezpieczane.

 

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ROMANCE TV POLSKA SP. Z O.O.

Romance TV Polska Sp. z o.o. zapewnia swoim użytkownikom możliwość korzystania ze strony internetowej www.romance-tv.pl w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W trakcie rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail oraz danych osobowych, te wymienione w formularzu rejestracyjnym nie są danymi obligatoryjnymi, a niezbędnymi do realizacji usługi, podanie ich ma charakter dobrowolny. Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione.

Romance TV Sp. z o.o. gromadzi informacje dotyczące interakcji z naszym serwisem, usługami, powyższe działania mają na celu udoskonalenie serwisu oraz dostosowywania go do potrzeb Użytkownika. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników serwisu jest Romance TV Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 469. Romance TV Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane użytkowników Romance TV Polska Sp. z o.o. wykorzystuje się w następujących celach: prowadzenia pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach Romance TV Polska Sp.      z o.o. oraz usługach innych firm współpracujących z Romance TV Polska Sp. z o.o., prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania oraz wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi Romance TV Polska Sp. z o.o., o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od Romance TV Polska Sp. z o.o.

Romance TV Polska Sp. z o.o. co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Romance TV Polska Sp. z o.o. może ujawnić anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczy osób odwiedzających serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

 

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO DO MODYFIKACJI

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe Romance TV Polska Sp. z o.o. gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania przesyłając korespondencję na adres e-mail lub tradycyjnie w formie pisemnej/ papierowej, na kontakt podany poniżej.

 

ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Romance TV Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w serwisie umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do serwisu, którego Administratorem jest Romance TV Polska Sp. z o.o.

 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez naszych użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Romance TV Polska Sp. z o.o. zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zawracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Jeśli Romance TV Polska Sp. z o.o. zdecyduje się wprowadzić zmiany w zasadach polityki prywatności strony internetowej www.romance-tv.pl . poinformuje o tych zmianach, umieszczając zawiadomienie na stronie serwisu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Romance TV Polska Sp. z o.o. zachowa również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

 

KONTAKT

Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować na adres e-mail: info@romance-tv.pl, lub pisemnie:

Romance TV Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 469
02-844 Warszawa