close X

Stopka Redakcyjna

Kontakt:
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.

W razie pytań dotyczących programu Romance TV Polska, prosimy o kontakt:

Romance TV Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 C/111
02-486 Warszawa
Polska
 
Romance TV Polska Sp. z.o.o. (KRS 0000371161)
CEO: Tim Werner Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP-UE): PL5213586794

Romance TV Polska Sp. z.o.o. nie gwarantuje, iż treści związane z niniejszą stroną są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i w każdym wypadku aktualne. Dotyczy to również oraz przede wszystkim wszystkich odsyłaczy („linków”), do których pośrednio lub bezpośrednio kieruje niniejsza strona.
Romance TV Polska Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronie do której kieruje umieszczony link. Romance TV Polska Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i uzupełnień informacji zawartych na stronie bez wcześniejszych uzgodnień.
Ponadto, Romance TV Polska Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za postać treści lub też zawartość stron, do których dostęp można uzyskać za pomocą linku. Linki stanowią odrębną usługę dla Państwa. Romance TV Polska Sp. z.o.o. w żadnym wypadku nie odpowiada za konkretne, pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające z wadliwego korzystania, utraty danych lub strat pieniężnych mających związek z korzystaniem z niniejszej strony.
Dane firmy:
Romance TV Polska Sp. z.o.o. jest spółką-córką Mainstream Networks Holding GmbH & Co. HG oraz Piosenka Plus Sp. z.o.o. i działa na podstawie licencji Nadawców Europejskich.
Mainstream Networks Holding GmbH & Co. KG
Beta-Straße 9
85774 Unterföhring
Niemcy
Romance TV GmbH & Co. KG (HRA 96312)
CEO: Tim Werner

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP-UE): DE275078315
Prawa autorskie:
© ARD
© SchneiderPress
© Fotolia
© Degeto Film
© Sat 1
© Universum Film
© NBC Universal
© ZDF
© MDR
© Bavaria Media Television
© Dirk Peikert
© GK Films
© Morefilms GmbH
© Capitol Films Limited.
© RTI S.p.A
© Claudio Iannone
© BetaFilm GmbH
© ORF
© BBC
© TF1
© ITV/Lookout Point TV
© Bavaria Fernsehproduktion GmbH